Een boeiende start op 3 september.

Eerste schooldag... ontbijt - infomarkt (2 replies)

Pieter Van Welden
pieterbrugfiguur
1 jaar ago
pieterbrugfiguur 1 jaar ago

Op een andere school binnen het brugfigurennetwerk doet men al enkele jaren op de eerste schooldag een ontbijt voor de leerlingen van het eerste jaar en hun ouders. Zo komen de ouders ook al een eerste keer de school binnen en hebben de stoere mannen toch nog een handje om vast te houden op deze spannende eerste dag.

Idee 2: meer voor een info-avond, maar ook idee uit een andere school die die infoavond op de eerste schooldag doet (vandaar dat ik er nu aan denk): een infomarkt met verschillende standjes... niet alleen over de praktische organisatie van de school, maar bijvoorbeeld ook eentje waar je de werking van het CLB leert kennen, waar de middagactiviteiten worden aangeprezen en waar zelf organisaties als jeugddiensten van Gent kunnen uitgenodigd worden om ook rond zinvolle vrijetijdsbesteding wat tips te geven aan de jongeren.

samenscholing
1 jaar ago
samenscholing 1 jaar ago

Er groeide een idee om op 3 september te zorgen voor een (vrijblijvend) aanbod van teambuildingsactiviteiten | samenwerkingsopdrachten.

Klassenleraars kunnen dan met hun klas één of enkele van deze activiteiten ondernemen. (Deze zouden kunnen doorgaan in het Maaltepark.)

Wie heeft suggesties voor zo'n (haalbare) activiteiten | opdrachten???

samenscholing
1 jaar ago
samenscholing 1 jaar ago

Voila, dit zijn de samenwerkingsopdrachten voor de klassenleraars die op de eerste schooldag tijd vinden om hun klas op een actieve manier te leren kennen.

Voor sommige opdrachten is er wat (eenvoudig) materiaal nodig!

De warmste week

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem steunt De Kazematten vzw.

De Kazematten vzw renoveert  een oude rijtuigmakerij vlakbij Dampoort Station tot een creatief cultuurhuis en ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.

De inrichting zal gebeuren in samenwerking met onze school. 

Het wordt echter meer dan een cultuurhuis, want voor de kinderen en jongeren wordt dit een ontmoetingsplek waar ze niet alleen welkom zijn om theater te zien of te maken, maar ook gewoon om te ‘zijn’, om huiswerk te maken, om kunst te creëren, om theatertherapie te volgen, om gelijkgezinden te vinden, om te experimenteren, om vragen te stellen, om te ontspannen, om artiesten en kunstenaars te ontmoeten, om vrienden te maken, om een stap in hun persoonlijke ontwikkeling te zetten,…

De Kazematten kiest voor een cross-sectorale werking tussen cultuur, jeugd en welzijn en tracht de schotten tussen cultuur en zorg weg te halen.

De warmste veiling
hartbiet | Een boeiende start op 3 september.