Bezinning ➫ stil staan bij momenten…

Dit prikbord staat open voor alle ideeën in verband met momenten waarbij we stil kunnen staan. Eerste schooldag, novembermaand, feest van Don Bosco,… Dit zijn de klassiekers, wellicht komen er andere ideeën.

Dit prikbord kreeg de titel ‘Bezinning’. Dit kan heel ruim zijn. Ook buiten de kapel kan het gaan over de zin(betekenis) van de dingen…

No forum posts.
De warmste week

Don Bosco Sint-Denijs-Westrem steunt De Kazematten vzw.

De Kazematten vzw renoveert  een oude rijtuigmakerij vlakbij Dampoort Station tot een creatief cultuurhuis en ontmoetingsplek voor kinderen en jongeren.

De inrichting zal gebeuren in samenwerking met onze school. 

Het wordt echter meer dan een cultuurhuis, want voor de kinderen en jongeren wordt dit een ontmoetingsplek waar ze niet alleen welkom zijn om theater te zien of te maken, maar ook gewoon om te ‘zijn’, om huiswerk te maken, om kunst te creëren, om theatertherapie te volgen, om gelijkgezinden te vinden, om te experimenteren, om vragen te stellen, om te ontspannen, om artiesten en kunstenaars te ontmoeten, om vrienden te maken, om een stap in hun persoonlijke ontwikkeling te zetten,…

De Kazematten kiest voor een cross-sectorale werking tussen cultuur, jeugd en welzijn en tracht de schotten tussen cultuur en zorg weg te halen.

De warmste veiling
hartbiet | Bezinning ➫ stil staan bij momenten…